Frivilliga Radioorganisationen

FRO Halland

Kontaktinformation

FRO Halland
Benny Nord
Taxvägen 14
302 64 HALMSTAD
E-post: halland@fro.se

Välkommen till FRO Halland!

Det självklara valet för säkert samband. Medlemmarna i förbundet har ett stort intresse för radiosamband, är välutbildade och övar ofta på att lösa svåra sambandssituationer. Vi har personliga avtal med Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Halland.

Och FRO står inte främmande inför något sambandsuppdrag oavsett om Du företräder en myndighet, kommun eller förening.

FRO välkomnar Dig och Din organisation till ett utvecklande samtal om säkert samband i alla väder.

Sambandsservice

Läs mer om radiosamband och vad FRO Halland kan erbjuda!

Intresserad av att bli medlem?

För Dig som ännu inte tagit steget in i gemenskapen, FRO Halland har lokalavdelningar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Tveka inte att kontakta respektive ordförande för att få komma på besök. Se mer info under 'Avdelningar' i panelen här till vänster.

Ansök om medlemskap idag!

-

Övning LogC/främre ledning 2019

RRG Halland                                                  (Hela artikeln finns även som PDF här)       

 

Nr 1

Hela FRO gänget i kamp med en pneumatisk teleskopmast
Foto: Mats Tornell 

 

 

Sammanfattning

Sex medlemmar från FRO Halland har tillsammans med övriga FFO /Frivilliga Försvarsorganisationerna/ i Halland deltagit i en av Länsstyrelsen Halland och Ringhals AB anordnad övning med benämningen ”Övning LogC/främre ledning 2019”. Plats för övningen var Tvååker utanför Varberg.

Deltagande FFO kunskaper och förmåga till situationsanpassning visade sig vara en värdefull tillgång och styrka för RRG /Regionala ResursGruppen/.

Övningen startade kl 07.00 med att delar av RRG iordningställde mottagningsplats /reception/ för in- och utcheckning av i övningen deltagande personal. Receptionen iordningställdes med fem mottagningsplatser, en för vardera i övningen deltagande myndighet, syfte med detta var att få en snabb incheckning utan köbildning. Ett annat syfte med in- och utcheckningen var att få kontroll över var deltagande personal befann sig.

 

Nr 2

Iordningställande av ”reception” mottagningsplats
Foto: Bilduppdrag Varberg Lennart Benson 

 

Nr 3

Incheckning
Foto: Bilduppdrag Varberg, Lennart Benson 

 

FRO:s uppgift var att resa den av Länsstyrelsen tillförda pneumatiska teleskopmasten (14m hg) i vilken det skulle upprättades tre GP-antenner för frekvenserna 70/80-, 160- och 400MHz. Upprättandet av teleskopmasten med antenner var en ny upplevelse för deltagande FRO:are. Efter lite klurande löstes uppgiften med fullgott resultat i god tid före övningens början. Sambandprov genomfördes kl: 09.00 på de upprättade näten via repeatern i Oskarström med fullgod hörbarhet. Motstationen var grupperad i By29 Halmstad.
Passning av etablerade nät fortgick fram till kl: 14.00.

Sambandsutrustning som användes för övningens genomförande:
Teleskopmast (pneumatisk) 14 m hög
Basstationer för 70/80–, 160- och 400MHz med tillhörande utrustning

 

 Nr 4

Problemlösning
Foto: Bilduppdrag Varberg, Lennart Benson 

 

Tiden fram till övningsslut ägnades åt betjäning av ”reception”, passning av sambandsnät, deltagande i samverkansmöten, lösande av uppgifter via inspel, diskussion om uppgifters lösande, avlösningsförfarande mm.

 

 

 Nr 5

Första upprättande av pneumatisk mast, grupparbete. Masten tillhör Länsstyrelsen N-län
Foto: Bilduppdrag Varberg, Lennart Benson 

 

 

Inledning

För att öka länets förmåga att omhänderta en eventuell kärnteknisk olycka vid Ringhals kärnkraftverk, anordnar Länsstyrelsen i Hallands län tillsammans med Ringhals AB och andra berörda aktörer en övning med fältenheter på Logistikcenter i Himle och vid främre ledning på Munkagårdsgymnasiet under hösten 2019.

Ringhals AB har tillsammans med Länsstyrelsen i Hallands län och dess aktörer inom kärnenergiberedskapen, valt att driva och utveckla ett koncept för etablering av logistikcenter och främre ledning. Aktörerna anser sig ha nytta av att samverka på ett logistikcenter och främre ledningsplats för att kunna utföra insatser i den så kallade "heta zonen" (beläggningsområde) runt Ringhalsverket vid en eventuell kärnkraftsolycka.

Scenario

Scenariot inleds med en störning som leder till att ledningsfunktionen i Ringhals Haveriberedskapsorganisation beslutar att etablera och driftsätta LogistikCenter. I samband med detta beslutar också Länsstyrelsen i Halland att etablera Främre Ledning.

Deltagande aktörer

Av tabellen nedan framgår vilka aktörer som avser att delta i övningen som övad.

 

 Tabell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övningens syfte och mål

Aktörsgemensamt syfte

Utveckla berörda aktörers förmåga att samverka och leda från främre ledning/LogC.

Aktörsgemensamt mål

Inom kärnenergiberedskapen finns en grundläggande förmåga att bedriva främre ledning på Munkagårdsgymnasiet och LogC på Scania.

Aktörsgemensamma delmål

        Delmål 1 ” grundläggande förmåga att utöva ledning och samverkan” 

  Delmål 2 ” grundläggande förmåga att ge aktörer rätt förutsättningar för att kunna verka på främre ledning och LogC” 

  Delmål 3 grundläggande förmåga att på främre ledning upprättar Länsstyrelsen mobilt nätverk som ger samtliga aktörer möjlighet till internetuppkoppling under övningen” 
   
 

Nr 6
Passning av ledningsnät 160MHz
Foto: Bo Gustavsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktörsspecifika delmål 

        
RRG i Hallands län
 

Delmål 1 ”Ställa i ordning Munkagårdsgymnasiet för att säkerställa funktionen som främre ledning 

  Delmål 2FRO upprättar i första hand radionät för anslutning mot bakre ledning via Radionät Halland, därefter mot lokal repeater för upprättande av Transport- ledningsnät, närområdesnät samt samverkansnät mot LogC” 
   
 

Nr 7Radiooperatörsplats Främre Ledning
Foto: Bo Gustavsson

   
 

Delmål 3 ”Genomföra gemensamma lägesgenomgångar med ingående aktörer på främre ledning. Fokus ska ligga på logistik”

  Delmål 4 ”Utveckla förmågan att ta stöd av Regionala ResursGruppen (RRG) på främre ledning”
 

Delmål 5 ”Utveckla förmågan att planera och verkställa logistikbehov efter lägesbild från lägesgenomgångar”

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr 8

Kommendanten (till vänster) i diskussion med övningsledaren om kommande inspel.
Foto: Bo Gustavsson
 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök