Frivilliga Radioorganisationen

FRO Halland

Välkommen till FRO Halland!

Det självklara valet för säkert samband. Medlemmarna i förbundet har ett stort intresse för radiosamband, är välutbildade och övar ofta på att lösa svåra sambandssituationer. Vi har personliga avtal med Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Halland.

Och FRO står inte främmande inför något sambandsuppdrag oavsett om Du företräder en myndighet, kommun eller förening.

FRO välkomnar Dig och Din organisation till ett utvecklande samtal om säkert samband i alla väder.

Sambandsservice

Läs mer om radiosamband och vad FRO Halland kan erbjuda!

Intresserad av att bli medlem?

För Dig som ännu inte tagit steget in i gemenskapen, FRO Halland har lokalavdelningar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Tveka inte att kontakta respektive ordförande för att få komma på besök. Se mer info under 'Avdelningar' i panelen här till vänster.

Ansök om medlemskap idag!

Radionät Halland och B96

B96 Tylebäck 1B96 Tylebäck 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning i Radionät Halland och B96 för Länsstyrelsens Regionala ResursGrupp

Under några helger har länsstyrelsens avtalspersonal i den Regionala Resursgruppen utbildats i hur man bäst utnyttjar Radionät Halland med Ericsson B96. Kurserna har varit förlagda till Tylebäck och omfattat både teori och praktik. Frågor som hur man hanterar och manövrerar radiostationen med tillbehör har belysts. Även programmering av olika id för att radion skall fungera i den funktion som den tilldelats i resursgruppen har praktiserats. Förbindelseprov har genomförts och användning av olika radionät inom kursgården har prövats. Kursen avslutades med kontrollfrågor och gruppuppgifter i hur radiosamband bäst kan byggas upp under en skarp insats.

FRO:s radionät för 70 MHz i stark expansion.

Det civila radionätet som FRO Halland bygger upp utvecklas fortlöpande och senaste tillskottet av relästation finns på Tölöberget i centrala Kungsbacka. Nätet har nu en täckning som når längs hela kusten och E6:an från länsgränsen i söder till länsgränsen i norr. Ett antal relästationer från Hallandsåsen till Tölöberget möjliggör den goda täckningen. Radionätet är bland annat ett viktigt sambandsmedel för Länsstyrelsens Regionala ResursGrupp RRG, men kan även användas som hjälp till frivilligorganisationerna för andra uppdrag. Nätet byggs och underhålls av ett antal entusiastiska FRO:are, att god stämning råder under arbetet bekräftas påtagligt av bilderna.

 

Antennmontage BUV0383

Läs mer...

Övning RRG Halland

Ringhals

Fredagen 4 september blev vi FRO:are genom larmning anmodade att inställas oss på Tylebäck kursgård 5 september kl:0800 för att bistå Lst Halland vid den kärnkraftsincident som inträffat vid Ringhals kärnkraftsverk.

Inledningsvis startade uppgiften med en genomgång av hur kärnkraftberedskapen är uppbygd och vad som förväntades av oss i RRG. Vidare informerades om vilka åtgärder som redan vidtagits i inre och yttre avspärrningszonen, vilka resurser som redan tillförts och vad som var på gång.

Klicka vidare här för mer info!

Kungsbacka River 40 år!

Kungsbacka River BUV2705

Succè när Kungsbacka Hemvärnsförening bjöd in till 40-årsjubilerande Kungsbacka River. Som vanligt svarade FRO Kungsbacka för säkerhetssamband och resultatrapportering i ett radionät uppbyggt med enkel UK-utrusning för bästa funktion. Ejner Hansen och Bo Gustavsson tar emot resultat i speakervagnen.

Fler bilder på Kungsbackasidan.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök