Frivilliga Radioorganisationen

FRO Halland

Välkommen till FRO Halland!

Det självklara valet för säkert samband. Medlemmarna i förbundet har ett stort intresse för radiosamband, är välutbildade och övar ofta på att lösa svåra sambandssituationer. Vi har personliga avtal med Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Halland.

Och FRO står inte främmande inför något sambandsuppdrag oavsett om Du företräder en myndighet, kommun eller förening.

FRO välkomnar Dig och Din organisation till ett utvecklande samtal om säkert samband i alla väder.

Sambandsservice

Läs mer om radiosamband och vad FRO Halland kan erbjuda!

Intresserad av att bli medlem?

För Dig som ännu inte tagit steget in i gemenskapen, FRO Halland har lokalavdelningar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Tveka inte att kontakta respektive ordförande för att få komma på besök. Se mer info under 'Avdelningar' i panelen här till vänster.

Ansök om medlemskap idag!

Givande HF-helg i Lingome

HF-helg i Lingome x 3

Premiären för HF-helg i Lingome gav en tydlig mersmak, och deltagarna fick betydligt mer att hämta av kursen än enbart tur med vädret. Inriktningen var klart definierad av kurschefen Calle Jansson i samarbete med huvudläraren inom HF Torbjörn Toreson. Kortvågsförbindelser upptill 400 km, där rymdvåg/NVIS hanterades såväl teoretiskt som praktiskt var den ena delen. Den andra delen närförbindelser med markvåg som provades med ett antal olika antennkonstruktioner och montage. För att genomföra förbindelseprov fick deltagarna hjälp av motstationer på Galgberget, Käringberget och i Vårgårda. Deltagare från Elfsborg, Malmöhus och Halland mötte upp för en givande helg där vi i ett gott klimat kunde utbyta erfarenheter och kunskap. Stort tack till Hallandsgruppen, FMTS och kommendanten Christer Nilsson som gjorde kursen möjlig att genomföra.

 

Samverkansmöte i Klevshult om basradionäten

Klevshult konferens basradio 2014-02-07
Förbunden i södra och västra Sverige samlades i Klevshult för att samverka om ut- och uppbyggnad av basradionäten. Bandet 80 MHz med sina goda vågutbredningsegenskaper och tilldelad materiel stod i fokus på agendan. Strategier arbetades fram där relästationerna delades in i region och lokal siter. A-lägen för i första hand regionrelästationer där nästan alltid samverkan mellan förbunden blir nödvändig och B-lägen för mer lokala basstationer. Frekvensplanering där behov av ytterligare frekvenser förutom det centrala frekvenspaketet som redan är tillgängligt, blev uppenbar för de närvarande vid konferensen. Även radionäten för 150 MHz presenterades, befintliga och kommande siter.

Välkommen till FRO Halland

Välkommen till FRO Halland!

Det självklara valet för säkert samband. Medlemmarna i förbundet har ett stort intresse för radiosamband, är välutbildade och övar ofta på att lösa svåra sambandssituationer. Vi har personliga avtal med Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Halland.

Och FRO står inte främmande inför något sambandsuppdrag oavsett om Du företräder en myndighet, kommun eller förening.

FRO välkomnar Dig och Din organisation till ett utvecklande samtal om säkert samband i alla väder.

Sambandsservice

Läs mer om radiosamband och vad FRO Halland kan erbjuda!

Intresserad av att bli medlem?

För Dig som ännu inte tagit steget in i gemenskapen, FRO Halland har lokalavdelningar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Tveka inte att kontakta respektive ordförande för att få komma på besök. Se mer info under 'Avdelningar' i panelen här till vänster.

Ansök om medlemskap idag!

Så här stödjer FRO samhället vid kris genom personliga avtal

Försvarsmakten
Signalist Hemvärnet

Svenska Kraftnät
Sambandsledare MOLOS

MSB samhällsskydd och beredskap
Sambandsoperatör NSE

Signalist Sambandsvning 0082 MOLOS grupperad BUV 4609 Britt vid motorvägen BUV9472

Hemvärnssignalist Yvonne Flink sköter UK-sambandet någonstans i Halland. Försvarsmakten erbjuder ett flertal olika befattningar inom sambandstjänst för den som klarar kraven efter fullgjord utbildning.

MOLOS - mobilt lednings och sambandsstöd, åtta bandvagnar rikt utrustade för att klara svåra uppdrag i totalt telemörker. Allt från satellit till datanätverk i stor omfattning. Egen kraftförsörjning och nästan obegränsad framkomlighet i terrängen.

NSE - nationella sambandsenheter skall verka regionalt och ha förmåga att bygga ersättningssamband vid kriser. Här rapporterar sambandsoperatör Britt Larsson om trafiksituationen vid ett motorvägsmot.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök