Vår värdegrund

Vi i FRO Halland...

  •   Lever efter vår värdegrund
  •   Tar ansvar för handlingar och konsekvenser
  •   Ser mångfald som en tillgång
  •   Stärker vårt lagspel och blir tillsammans effektivare
  •   Agerar med högt säkerhetsmedvetande
  •   Värnar vår fysiska och mentala hälsa

 

 

Vår värdegrund är densamma som Försvarsmaktens.