Frivilliga Radioorganisationen

FRO Halland

Kontaktinformation

FRO Halland
Benny Nord
Taxvägen 14
302 64 HALMSTAD
E-post: halland@fro.se

Krisen närmar sig för FRO Halland

GU kris Tylebäck Peters med FRO  2013-11-09 BUV3458 Försvarsdirektör Jörgen Peters vid länsstyrelsen i Halland berättar om arbetet med krisberedskapen. Göran Spetz, Nationella sambandsenheten, NSE i Borås och Mats Tornell, Frivillig Regional Resursgrupp i Halland. FRRG, tillsammans med representanter från Civilförsvarsförbundet.

Grundutbildning i samhällets krisberedskap med storm och kris i absolut närhet, kantade det fortsatta arbetet med att förbättra förmågan att hantera uppkomna kriser i länet under helgens 3-dagars kurs i Tylebäck.

FRO och systerorganisationerna Frivilliga Flygkåren, Blå Stjärnan och Civilförsvarsförbundet samt Försvarsutbildarna hade samlats till en gemensam kurs, där den nyligen överblåsta orkanen Simone visade på tydliga spår i området men även från föredragshållarnas arbetsområden. Det gav en utmärkt inramning för att visa allvaret men även behoven av att vara bra förberedd och att resurserna är välorganiserade. Föredragshållare i ledande befattningar från Halmstad kommun, Länsstyrelsen i Halland, Trafikverket region Väst samt Militärregioin Väst gav oss deltagare en mycket god insikt i hur myndigheterna arbetar vid uppkomna kriser. Länsstyrelsens pilotprojekt Frivillig Regional Resursgrupp i Halland belystes och diskuterades. FRO Halland har precis blivit en del i resursgruppen och det är Mats Tornell som utsetts till chef för en av två grupper som skall leda samband, transporter, information och kommunikation. Han har nu i uppgift att fortsätta vårt rekryteringsarbete till övriga befattningar inom samband. Hör gärna av dig till Mats om vill veta mer. Näst på tur står ett seminarium i Kungsbacka för kommuner, statliga myndigheter och frivilligorganisationerna där frågan om vad samhället behöver hjälp med vid kris och vilka resurser och kompetenser som vi inom de olika rörelserna kan bidra med skall belysas.

Regional sambandsövning med stöd till Länsstyrelsen i Halland

Antenner på Galgberget webbAntenmontage vid By 29 på Galgberget. Båda masterna till MOLOS 7 användes för att skapa möjliga förbindelser ut i länet. T.v. högmast med fyrstackade dipoler för VHF, mitten högmast med fyrstackade dipoler för UHF, t.h. fyrstackade dipoler för RAKEL DMO-test i området runt Halmstad. 

Bandvagnar utanför Länsstyrelsen i Halmstad webb

Försvarsdirektör Jörgen Peters provar sambandet i MOLOS 7 grupperad utanför Länsstyrelsen i Halmstad. T.h. visning av bandvagnar och sambandsmateriel från Svenska Kraftnät och LV6, allt bemannat av personal från FRO.

Samhällets krisberedskap i Halland

FRO bemannar flera olika system inom samhällets krisberedskap där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Kraftnät och Trafikverket står som ägare och systemförvaltare.

I FRO Halland finns medlemmar som har personliga avtal med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) inom NSE (Nationella Sambandsenheter) och Svenska Kraftnät, MOLOS (Mobilt Lednings Och Sambandsstöd). Det finns vakanser, och Du är välkommen att söka utbildningar som kan leda till befattningar inom denna krisberedskap.

Förfrågan finns även från Länsstyrelsen i Halland om bemanning av 'Regional ResursGrupp Halland', där bland annat Ringhalsberedskapen ingår. (En PDF finns för nedladdning här. För fördjupad info se länken nedan.)

 

MSB beviljad verksamhet 2014 Beviljade uppdrag  Projektsammanfattningar  Uppdragssammanfattningar

 

-   MSB   -    NSE   -   MOLOS   -   RRG Halland   -

MOLOS o NSE

  

Så här stödjer FRO samhället vid kris genom personliga avtal

Försvarsmakten
Signalist Hemvärnet

Svenska Kraftnät
Sambandsledare MOLOS

MSB samhällsskydd och beredskap
Sambandsoperatör NSE

Signalist Sambandsvning 0082 MOLOS grupperad BUV 4609 Britt vid motorvägen BUV9472

Hemvärnssignalist Yvonne Flink sköter UK-sambandet någonstans i Halland. Försvarsmakten erbjuder ett flertal olika befattningar inom sambandstjänst för den som klarar kraven efter fullgjord utbildning.

MOLOS - mobilt lednings och sambandsstöd, åtta bandvagnar rikt utrustade för att klara svåra uppdrag i totalt telemörker. Allt från satellit till datanätverk i stor omfattning. Egen kraftförsörjning och nästan obegränsad framkomlighet i terrängen.

NSE - nationella sambandsenheter skall verka regionalt och ha förmåga att bygga ersättningssamband vid kriser. Här rapporterar sambandsoperatör Britt Larsson om trafiksituationen vid ett motorvägsmot.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök