Frivilliga Radioorganisationen

FRO Halland

Kontaktinformation

FRO Halland
Benny Nord
Taxvägen 14
302 64 HALMSTAD
E-post: halland@fro.se

Samverkansövning inom RRG, Flyg och Samband

 

Frivilliga Flygkåren Halland och FRO Halland har haft en gemensam övning inom Regional ResursGrupp Halland. Övningen bestod i att flyga över södra och mellersta Halland samt över norra Skåne. Uppdraget var att identifiera befintliga antennmaster och lämpliga mastplatser för mobila relästationer. Under flygningarna provades även radiosamband över Radionät Halland 70 MHz. Relästation Baramossa på Hallandsåsen användes för att reläa sambandet ner till övningsledningen vid Halmstads flygplats. Med B96 ansluten till befintlig yttre antenn på flygplanet, erhölls mycket god förbindelse så långt som flygningarna pågick. FRO Halland kommer nu att hjälpa till att anpassa flygkårens radioutrustning, så att den passar in i sambandsnätet för RRG.

 

Flyg BUV4493

Mats Tornell, FRO Halland, från ledningsgruppen i RRG har gjort klart med anslutningen av radiostationen i flygplanet SAAB Safir. Ingmar Andersson länsflygchef har betat av checklistan och väntar på att få taxa ut.

 Flyg BUV4464

Thomas Ericsson FFK hjälper Mats Tornell FRO med säkerheten inför det förestående flyguppdraget.

 Flyg BUV4435

Ingmar Andersson och Thomas Ericsson lägger upp flygrutter och kollar data efter de uppdrag som övningsledningen meddelat.

 

 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök