Frivilliga Radioorganisationen

FRO Halland

Samverkansövning inom RRG, Flyg och Samband

 

Frivilliga Flygkåren Halland och FRO Halland har haft en gemensam övning inom Regional ResursGrupp Halland. Övningen bestod i att flyga över södra och mellersta Halland samt över norra Skåne. Uppdraget var att identifiera befintliga antennmaster och lämpliga mastplatser för mobila relästationer. Under flygningarna provades även radiosamband över Radionät Halland 70 MHz. Relästation Baramossa på Hallandsåsen användes för att reläa sambandet ner till övningsledningen vid Halmstads flygplats. Med B96 ansluten till befintlig yttre antenn på flygplanet, erhölls mycket god förbindelse så långt som flygningarna pågick. FRO Halland kommer nu att hjälpa till att anpassa flygkårens radioutrustning, så att den passar in i sambandsnätet för RRG.

 

Flyg BUV4493

Mats Tornell, FRO Halland, från ledningsgruppen i RRG har gjort klart med anslutningen av radiostationen i flygplanet SAAB Safir. Ingmar Andersson länsflygchef har betat av checklistan och väntar på att få taxa ut.

 Flyg BUV4464

Thomas Ericsson FFK hjälper Mats Tornell FRO med säkerheten inför det förestående flyguppdraget.

 Flyg BUV4435

Ingmar Andersson och Thomas Ericsson lägger upp flygrutter och kollar data efter de uppdrag som övningsledningen meddelat.

 

 

 

 

Kommunerna brister i krisberedskap

 

KrisberedskapenP1

FRO tillsammans med andra frivilligorganisationer hjälper till vid händelser av det här slaget!

 

Vetenskapsradion Forum (P1) sände ett program som handlade om Krisberedskapen i sveriges kommuner. Titeln på programmet "Kommunerna brister i krisberedskap" kan ju låta lite negativ, men programmet är intressant att lyssna på. Det är 24 minuter långt och jag lägger upp avsnittet här så ni som är intresserade kan lyssna på det.

 

(För de personer som är involverade i RRG Halland kan ju detta vara extra intressant, men även för andra naturligtvis.)

 

Frivillig Regional Resurs Grupp i Halland

Mats Tornell FRO Halland BUV3494Rekrytering till länsstyrelsens resursgrupp har nu inletts. Frivilligorganisationerna i Halland med kompetens inom samband, transporter, kommunikation, stabstjänst och epizooti har bjudits in för att rekrytera medlemmar som är intresserade att skriva avtal med länsstyrelsen om att vara med i resursgruppen i Halland. Här har du möjlighet att vara med som inte redan har ett avtal, men som ändå har kunskap i sambandstjänst. Du kanske tidigare har haft ett avtal med Hemvärnet men vill göra nytta för samhället även i fortsättningen. För det här avtalet gäller ingen åldersgräns uppåt, utan det är din förmåga och kunskap som avgör möjligheten att komma med. Blir du en del av den regionala resursgruppen har du möjlighet att söka de kurser som anordnas med anslag av MSB för den civila krishanteringen. Vi förväntar oss att även du som är ny i FRO kommer att få en möjlighet att teckna avtal, så att du kan bli signalist i länet.

Mats Tornell håller i trådarna, hör av dig till honom för mer information, 070 - 385 86 23!

Välkommen till RRG Halland!  Läs hela uppropet här!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB satsar pengar till den civila beredskapen

Rekrytering till civila uppdrag, sök årets kurser!

 

"De frivilliga försvarsorganisationerna - En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering"

Läs framställan till Försvarsberedningen om frivilligorganisationernas betydelse!

Seminarium förstärkningsresurser

Seminarium förstärkningsresurser MSB BUV0635

Alla frivilliga försvarsorganisationer i Halland och Västra Götaland bjöds in till seminarium i Kungsbacka. Ett femtiotal representanter fanns på plats för att ta del av vad MSB, länsstyrelserna och Försvarsmakten har för inställning och uppdrag till frivllliga förstärkningsresurser. Budskapet var mycket tydligt från samtliga myndigheter, frivilligorganisationerna kommer att behövas och vara efterfrågade i stor omfattning framöver. Inte bara under scenarior som vid höstens stormar som bokstavligen pågick under konferensen, utan också i en mängd andra situationer. Myndigheterna har nu fått direktiv att åter planera för beredskap och där har de olika organisastionerna givna funktioner. Men för att de skall kunna bli verklighet och fungera krävs påtaglig reformering så att samverkan och återigen samverkan blir en tydlig och självklar väg för att lösa uppgifterna som tilldelas.

Seminarium förstärkningsresurser gruppsamtal BUV0713

Krisen närmar sig för FRO Halland

GU kris Tylebäck Peters med FRO  2013-11-09 BUV3458 Försvarsdirektör Jörgen Peters vid länsstyrelsen i Halland berättar om arbetet med krisberedskapen. Göran Spetz, Nationella sambandsenheten, NSE i Borås och Mats Tornell, Frivillig Regional Resursgrupp i Halland. FRRG, tillsammans med representanter från Civilförsvarsförbundet.

Grundutbildning i samhällets krisberedskap med storm och kris i absolut närhet, kantade det fortsatta arbetet med att förbättra förmågan att hantera uppkomna kriser i länet under helgens 3-dagars kurs i Tylebäck.

FRO och systerorganisationerna Frivilliga Flygkåren, Blå Stjärnan och Civilförsvarsförbundet samt Försvarsutbildarna hade samlats till en gemensam kurs, där den nyligen överblåsta orkanen Simone visade på tydliga spår i området men även från föredragshållarnas arbetsområden. Det gav en utmärkt inramning för att visa allvaret men även behoven av att vara bra förberedd och att resurserna är välorganiserade. Föredragshållare i ledande befattningar från Halmstad kommun, Länsstyrelsen i Halland, Trafikverket region Väst samt Militärregioin Väst gav oss deltagare en mycket god insikt i hur myndigheterna arbetar vid uppkomna kriser. Länsstyrelsens pilotprojekt Frivillig Regional Resursgrupp i Halland belystes och diskuterades. FRO Halland har precis blivit en del i resursgruppen och det är Mats Tornell som utsetts till chef för en av två grupper som skall leda samband, transporter, information och kommunikation. Han har nu i uppgift att fortsätta vårt rekryteringsarbete till övriga befattningar inom samband. Hör gärna av dig till Mats om vill veta mer. Näst på tur står ett seminarium i Kungsbacka för kommuner, statliga myndigheter och frivilligorganisationerna där frågan om vad samhället behöver hjälp med vid kris och vilka resurser och kompetenser som vi inom de olika rörelserna kan bidra med skall belysas.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök