Frivilliga Radioorganisationen

FRO Varberg

Flytt av Lokalen

FRO Lokalen i Varberg har flyttat.

Den 31/12 2015 var den sista dagen som vi i Varberg fick ha vår lokal kvar. Så dagen innan samlades ett stort antal personer för att bära ut och lasta all materiel inklusive möbler och allt som fanns i lokalen, på en lastbil för vidare transport till Lingome. Väl framme i Lingome blev det avlastning och instuvning i den container som fanns uppställd för ändamålet. Allt arbete utfördes på fem timmar och det fungerade mycket smidigt utan förseningar eller annat strul. Så alla var mycket nöjda med resultatet, och i synnerhet Torbjörn Toresson som arrangerat det hela.

 

Lokalflytt CplatsPlatsen som containern skall placeras på. Ett mindre gäng jobbade med att förbereda och bygga fundamenten till detta några dagar tidigare.

 

 

 

 

Själva containern flyttades och sattes på plats några dagar i förväg.

Lokalflytt Clyft1

Lokalflytt Clyft2

Lokalflytt Clyft3

 

 

Stort tack till Benny Nord som hjälpte oss med flytten, men framför allt att han hade med sig en lastbil. Utan den så hade inte flytten varit möjlig att utföra på så kort tid.

Lokalflytt Last

 

 

Slutresultatet. All materiel instuvad och uppställd i en någorlunda bra ordning redan från början. Containern var oisolerad vid leveransen. Men Torbjörn såg till så den blev så här fint isolerad och klädd med trä invändigt. Plus installation av el och belysning. Ett mycket gediget arbete utfört på kort tid.

Lokalflytt Cont

 

Silvermedalj till Varbergsmedlem

Ingvar Lund medlem i FRO Varberg tilldelades nyligen en silvermdalj för förtjänstfulla insatser i organisationen. Ingvar är numera medlem i Varberg. Men har under större delen av sin tid inom FRO varit medlem i Falkenbergsavdelningen, där han varit en av de drivande krafterna.

 

 IngvarLund

 

Medaljen delades ut av Benny Nord (FRO Halmstad). Och med medaljen följde också ett diplom med texten:

 

Ingvar Lund

FRO:s förtjänstmedalj i Silver
som bevis på uppskattning av
betydelsefulla insatser
för organisationens bästa.

 

 

 

Nertagning av antenn

Vår Lokal i Varberg har ledsamt nog blivit uppsagd p.g.a. att kommunen ska renovera och delvis riva byggnaden som den finns i.  Rivningsarbeten har i dagarna redan startats vilket föranledde att vi blev tvugna att plocka ner ett par antenner som var i farosonen.

 

 

Lördagen den 24 Okt var vi på plats för att starta vårt 'rivningsarbete'.

antennner1

 

 

Den glasfibermast som står på taket som ska rivas är den vi ska riva!

antennner2

 

 

Lennart reder ut bottenförankringen.

antennner3

 

 

Jobbet var ju 'botten' men jag stod i toppen och 'firade'!

antennner4

 

 

Vy över husdelen som ska rivas!

antennner5

 

 

Vi som deltog i arbetet var: Stefan, Torbjörn, Lennart, Bertil och Fredrik.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök