Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kungsbacka

Kungsbacka River 2016

KR IMG 0443

Ejner Hansen och Anita Elfving spanar efter första kanoten vid Spegeldammen. Bosse Dahlqvist på kort besök tittar på. I år var det inte många som kapsejsade här, det är en fallhöjd på ca 1 meter följt av en 90 graders sväng.

  KR IMG 0446

Först kanoten vid målgång i Kungsbacka efter att paddlat ca 22 km. Samtidigt var det start på ett mini triathlonlopp med simning. Kanotisten höll sig föredömligt på ena kanten.

 KR IMG 0449

På Svinholmens marina där det är 2 km kvar till målet meddelade Solveig Nordberg-Jansson mellantider. Bengt Jansson var längst ute på en brygga och meddelade nummer på passerande kanoter.

 KR IMG 0455

Oskar Lund följde med mig på rundturen.

 KR IMG 0464

Sven-Anders Boman och Sven Alkhage var på besök. Sven-Anders har många år bemannat denna platsen.

 KR IMG 0469

I målet tar Bosse Gustavsson emot mellantiderna.

 KR IMG 0473

Så även Bosse Dahlqvist. Det var trångt i vagnen, men med god vilja löste de uppgiften.

 KR IMG 0482

Kjell Lund var allt i allo vid målet.

 KR IMG 0490

Som vanligt hade Bosse Gustavsson sin terrängbil, fylld med grejor, med sig.

 

 -(2016-12-05)-

 

 

Magnetisk loopantenn

 

Magnetisk loopantenn BUV4823

Bengt Lundgren visade sin hembyggda magnetiska loopantenn vid HF-helgen i Lingome, intresserade deltagare Niklas Jönsson, Bo Gustavsson och Stefan Gustavsson.

Antennarbeten tillsammans med KRA

Hjälparm och Ratgb

Fällning av antennmast med Radioterrängbil och hjälpmast. Här jobbar FRO Kungsbacka tillsammans med Kungsbacka Radioamatörer med den gemensamma anläggningen vid Vässingsövägen.

Fika och antenner

Välförtjänt fika och kamratlig samvaro för gänget som tog sig an antennprojektet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök