Amatörradio har en central roll inom FRO Halland

Ett stort antal av medlemmarna har personligt amatörradiocertifikat och vissa av oss är mycket aktiva på de olika frekvenserna som står till förfogande för kontakter, till nära men även påtagligt avlägsna platser, DX.

Radioamatörer hade en avgörande roll vid tillkomsten av FRO och är alltjämt något av en ryggrad vad det gäller kunskap om vågutbredning, teknik men inte minst vanan av att upprätta radioförbindelser och genomföra trafik under i vissa fall mycket svåra förhållanden. En daglig övning och praktik som ger grunden till en utmärkt plattform att verka till exempel inom samhällets krisberedskap.

FRO som organisation är certifierad att genomföra prov för amatörradiocertifikat och vi har egen provförrättare i Halland.

Så möjligheten för dig att blir radioamatör genom FRO Halland är god.

Vi finns här för att kunna besvara dina frågor och hjälpa dig på vägen mot en ny radiovärld!

Samtliga avdelningar i Halland har egen utrustning och anropssignal för amatörradio:

Kungsbacka SL6ZF

Varberg SL6ZYQ

Falkenberg SL6ZYN

Halmstad SL6ZZB

Amatörradio även för dig som inte har eget certifikat. Du kan få prova på att köra amatörradio när någon med behörighet finns med i lokalen.