Frivilliga Radioorganisationen

FRO Halland

Välkommen till FRO Halland!

Det självklara valet för säkert samband. Medlemmarna i förbundet har ett stort intresse för radiosamband, är välutbildade och övar ofta på att lösa svåra sambandssituationer. Vi har personliga avtal med Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Halland.

Och FRO står inte främmande inför något sambandsuppdrag oavsett om Du företräder en myndighet, kommun eller förening.

FRO välkomnar Dig och Din organisation till ett utvecklande samtal om säkert samband i alla väder.

Sambandsservice

Läs mer om radiosamband och vad FRO Halland kan erbjuda!

Intresserad av att bli medlem?

För Dig som ännu inte tagit steget in i gemenskapen, FRO Halland har lokalavdelningar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Tveka inte att kontakta respektive ordförande för att få komma på besök. Se mer info under 'Avdelningar' i panelen här till vänster.

Ansök om medlemskap idag!

Övning RRG Halland

Ringhals

Fredagen 4 september blev vi FRO:are genom larmning anmodade att inställas oss på Tylebäck kursgård 5 september kl:0800 för att bistå Lst Halland vid den kärnkraftsincident som inträffat vid Ringhals kärnkraftsverk.

Inledningsvis startade uppgiften med en genomgång av hur kärnkraftberedskapen är uppbygd och vad som förväntades av oss i RRG. Vidare informerades om vilka åtgärder som redan vidtagits i inre och yttre avspärrningszonen, vilka resurser som redan tillförts och vad som var på gång.

Klicka vidare här för mer info!

Kungsbacka River 40 år!

Kungsbacka River BUV2705

Succè när Kungsbacka Hemvärnsförening bjöd in till 40-årsjubilerande Kungsbacka River. Som vanligt svarade FRO Kungsbacka för säkerhetssamband och resultatrapportering i ett radionät uppbyggt med enkel UK-utrusning för bästa funktion. Ejner Hansen och Bo Gustavsson tar emot resultat i speakervagnen.

Fler bilder på Kungsbackasidan.

Radionät Halland på god väg

Radionät Halland 70 MHz relästation Rävaberget webb

FRO:s rikstäckande radionät byggs nu ut i snabb takt.

Även Halland är en del av de omfattande radionäten som gör att förbindelser kan upprättas över stora ytor till nytta för samhället vid bland annat krissituationer. FRO Halland har två relästaioner för 70 MHz i drift med räckvidd i norra Halland och södra Älvsborg och inom kort finns det även en på Hallandsåsen med täckning över norra Skåne, södra Halland och södra Kronoberg. Dessa "Regionrelästationer" är ett samarbete mellan berörda förbund.

Givande HF-helg i Lingome

HF-helg i Lingome x 3

Premiären för HF-helg i Lingome gav en tydlig mersmak, och deltagarna fick betydligt mer att hämta av kursen än enbart tur med vädret. Inriktningen var klart definierad av kurschefen Calle Jansson i samarbete med huvudläraren inom HF Torbjörn Toreson. Kortvågsförbindelser upptill 400 km, där rymdvåg/NVIS hanterades såväl teoretiskt som praktiskt var den ena delen. Den andra delen närförbindelser med markvåg som provades med ett antal olika antennkonstruktioner och montage. För att genomföra förbindelseprov fick deltagarna hjälp av motstationer på Galgberget, Käringberget och i Vårgårda. Deltagare från Elfsborg, Malmöhus och Halland mötte upp för en givande helg där vi i ett gott klimat kunde utbyta erfarenheter och kunskap. Stort tack till Hallandsgruppen, FMTS och kommendanten Christer Nilsson som gjorde kursen möjlig att genomföra.

 

Samverkansmöte i Klevshult om basradionäten

Klevshult konferens basradio 2014-02-07
Förbunden i södra och västra Sverige samlades i Klevshult för att samverka om ut- och uppbyggnad av basradionäten. Bandet 80 MHz med sina goda vågutbredningsegenskaper och tilldelad materiel stod i fokus på agendan. Strategier arbetades fram där relästationerna delades in i region och lokal siter. A-lägen för i första hand regionrelästationer där nästan alltid samverkan mellan förbunden blir nödvändig och B-lägen för mer lokala basstationer. Frekvensplanering där behov av ytterligare frekvenser förutom det centrala frekvenspaketet som redan är tillgängligt, blev uppenbar för de närvarande vid konferensen. Även radionäten för 150 MHz presenterades, befintliga och kommande siter.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök