Frivilliga Radioorganisationen

FRO Halland

Välkommen till FRO Halland!

Det självklara valet för säkert samband. Medlemmarna i förbundet har ett stort intresse för radiosamband, är välutbildade och övar ofta på att lösa svåra sambandssituationer. Vi har personliga avtal med Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Halland.

Och FRO står inte främmande inför något sambandsuppdrag oavsett om Du företräder en myndighet, kommun eller förening.

FRO välkomnar Dig och Din organisation till ett utvecklande samtal om säkert samband i alla väder.

Sambandsservice

Läs mer om radiosamband och vad FRO Halland kan erbjuda!

Intresserad av att bli medlem?

För Dig som ännu inte tagit steget in i gemenskapen, FRO Halland har lokalavdelningar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Tveka inte att kontakta respektive ordförande för att få komma på besök. Se mer info under 'Avdelningar' i panelen här till vänster.

Ansök om medlemskap idag!

Kommunerna brister i krisberedskap

 

KrisberedskapenP1

FRO tillsammans med andra frivilligorganisationer hjälper till vid händelser av det här slaget!

 

Vetenskapsradion Forum (P1) sände ett program som handlade om Krisberedskapen i sveriges kommuner. Titeln på programmet "Kommunerna brister i krisberedskap" kan ju låta lite negativ, men programmet är intressant att lyssna på. Det är 24 minuter långt och jag lägger upp avsnittet här så ni som är intresserade kan lyssna på det.

 

(För de personer som är involverade i RRG Halland kan ju detta vara extra intressant, men även för andra naturligtvis.)

 

Kungsbacka River 40 år!

Kungsbacka River BUV2705

Succè när Kungsbacka Hemvärnsförening bjöd in till 40-årsjubilerande Kungsbacka River. Som vanligt svarade FRO Kungsbacka för säkerhetssamband och resultatrapportering i ett radionät uppbyggt med enkel UK-utrusning för bästa funktion. Ejner Hansen och Bo Gustavsson tar emot resultat i speakervagnen.

Fler bilder på Kungsbackasidan.

Radionät Halland på god väg

Radionät Halland 70 MHz relästation Rävaberget webb

FRO:s rikstäckande radionät byggs nu ut i snabb takt.

Även Halland är en del av de omfattande radionäten som gör att förbindelser kan upprättas över stora ytor till nytta för samhället vid bland annat krissituationer. FRO Halland har två relästaioner för 70 MHz i drift med räckvidd i norra Halland och södra Älvsborg och inom kort finns det även en på Hallandsåsen med täckning över norra Skåne, södra Halland och södra Kronoberg. Dessa "Regionrelästationer" är ett samarbete mellan berörda förbund.

Givande HF-helg i Lingome

HF-helg i Lingome x 3

Premiären för HF-helg i Lingome gav en tydlig mersmak, och deltagarna fick betydligt mer att hämta av kursen än enbart tur med vädret. Inriktningen var klart definierad av kurschefen Calle Jansson i samarbete med huvudläraren inom HF Torbjörn Toreson. Kortvågsförbindelser upptill 400 km, där rymdvåg/NVIS hanterades såväl teoretiskt som praktiskt var den ena delen. Den andra delen närförbindelser med markvåg som provades med ett antal olika antennkonstruktioner och montage. För att genomföra förbindelseprov fick deltagarna hjälp av motstationer på Galgberget, Käringberget och i Vårgårda. Deltagare från Elfsborg, Malmöhus och Halland mötte upp för en givande helg där vi i ett gott klimat kunde utbyta erfarenheter och kunskap. Stort tack till Hallandsgruppen, FMTS och kommendanten Christer Nilsson som gjorde kursen möjlig att genomföra.

 

Samverkansmöte i Klevshult om basradionäten

Klevshult konferens basradio 2014-02-07
Förbunden i södra och västra Sverige samlades i Klevshult för att samverka om ut- och uppbyggnad av basradionäten. Bandet 80 MHz med sina goda vågutbredningsegenskaper och tilldelad materiel stod i fokus på agendan. Strategier arbetades fram där relästationerna delades in i region och lokal siter. A-lägen för i första hand regionrelästationer där nästan alltid samverkan mellan förbunden blir nödvändig och B-lägen för mer lokala basstationer. Frekvensplanering där behov av ytterligare frekvenser förutom det centrala frekvenspaketet som redan är tillgängligt, blev uppenbar för de närvarande vid konferensen. Även radionäten för 150 MHz presenterades, befintliga och kommande siter.

Frivillig Regional Resurs Grupp i Halland

Mats Tornell FRO Halland BUV3494Rekrytering till länsstyrelsens resursgrupp har nu inletts. Frivilligorganisationerna i Halland med kompetens inom samband, transporter, kommunikation, stabstjänst och epizooti har bjudits in för att rekrytera medlemmar som är intresserade att skriva avtal med länsstyrelsen om att vara med i resursgruppen i Halland. Här har du möjlighet att vara med som inte redan har ett avtal, men som ändå har kunskap i sambandstjänst. Du kanske tidigare har haft ett avtal med Hemvärnet men vill göra nytta för samhället även i fortsättningen. För det här avtalet gäller ingen åldersgräns uppåt, utan det är din förmåga och kunskap som avgör möjligheten att komma med. Blir du en del av den regionala resursgruppen har du möjlighet att söka de kurser som anordnas med anslag av MSB för den civila krishanteringen. Vi förväntar oss att även du som är ny i FRO kommer att få en möjlighet att teckna avtal, så att du kan bli signalist i länet.

Mats Tornell håller i trådarna, hör av dig till honom för mer information, 070 - 385 86 23!

Välkommen till RRG Halland!  Läs hela uppropet här!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB satsar pengar till den civila beredskapen

Rekrytering till civila uppdrag, sök årets kurser!

 

"De frivilliga försvarsorganisationerna - En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering"

Läs framställan till Försvarsberedningen om frivilligorganisationernas betydelse!

Säkerhetsanvisningar och hjälmar till avdelningarna

Säkerhetsanvisningar FRO HallandFFRO Halland stämma 2014 hjälmutdelning BUV2530RO Halland har utformat egna säkerhetsanvisningar som skall tillämpas i all verksamhet inom förbundet och avdelningarna. Den grundar sig på reglementen och föreskrifter från myndigheter. För att ytterligare underlätta för avdelningarna delas hjälmar med logga, säkerhetsanvisningar och regelverk fritt ut till varje avdelning.

 

 

Säkerhetsanvisningar för FRO Halland

Så här stödjer FRO samhället vid kris genom personliga avtal

Försvarsmakten
Signalist Hemvärnet

Svenska Kraftnät
Sambandsledare MOLOS

MSB samhällsskydd och beredskap
Sambandsoperatör NSE

Signalist Sambandsvning 0082 MOLOS grupperad BUV 4609 Britt vid motorvägen BUV9472

Hemvärnssignalist Yvonne Flink sköter UK-sambandet någonstans i Halland. Försvarsmakten erbjuder ett flertal olika befattningar inom sambandstjänst för den som klarar kraven efter fullgjord utbildning.

MOLOS - mobilt lednings och sambandsstöd, åtta bandvagnar rikt utrustade för att klara svåra uppdrag i totalt telemörker. Allt från satellit till datanätverk i stor omfattning. Egen kraftförsörjning och nästan obegränsad framkomlighet i terrängen.

NSE - nationella sambandsenheter skall verka regionalt och ha förmåga att bygga ersättningssamband vid kriser. Här rapporterar sambandsoperatör Britt Larsson om trafiksituationen vid ett motorvägsmot.

FROare stöttade Missing People

MP Ivan patrulledare BUV0857

Skallgång efter försvunnen äldre man i Åsa. På fjärde dagen tilläts Missing People medverka i letandet efter mannen, även FRO deltog.

Seminarium förstärkningsresurser

Seminarium förstärkningsresurser MSB BUV0635

Alla frivilliga försvarsorganisationer i Halland och Västra Götaland bjöds in till seminarium i Kungsbacka. Ett femtiotal representanter fanns på plats för att ta del av vad MSB, länsstyrelserna och Försvarsmakten har för inställning och uppdrag till frivllliga förstärkningsresurser. Budskapet var mycket tydligt från samtliga myndigheter, frivilligorganisationerna kommer att behövas och vara efterfrågade i stor omfattning framöver. Inte bara under scenarior som vid höstens stormar som bokstavligen pågick under konferensen, utan också i en mängd andra situationer. Myndigheterna har nu fått direktiv att åter planera för beredskap och där har de olika organisastionerna givna funktioner. Men för att de skall kunna bli verklighet och fungera krävs påtaglig reformering så att samverkan och återigen samverkan blir en tydlig och självklar väg för att lösa uppgifterna som tilldelas.

Seminarium förstärkningsresurser gruppsamtal BUV0713

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära dig